شکل

گرد
مربع
نیم گرد

جنس صفحه

MDF
MDF
MDF

جنس پایه

چوب
چوب
چوب

سایر توضیحات

ابعاد عسلی : 38 سانتی متر صفحه به پایه پیچ می شود
ابعاد عسلی : 38 سانتی متر صفحه به پایه پیچ می شود
ابعاد عسلی : 38 سانتی متر صفحه به پایه پیچ می شود